Daadkrachtig in (onderwijs) ontwikkeling.

Over Geraldine

Geraldine is een optimistische, energieke en doelgerichte persoonlijkheid die zeer geïnteresseerd is in de ontwikkeling van mensen en organisaties. ‘Levenslang leren’ is haar op het lijf geschreven: zij heeft meerdere opleidingen afgerond en is onderwijskundige en orthopedagoog. Voor beide vakgebieden heeft zij aanvullende opleidingen gevolgd (onder andere project- en kwaliteitsmanagement en Specialist Gifted Education – ECHA).

Geraldine werkte in verschillende functies. Zo heeft ze als consultant en docent veel ervaring opgedaan bij diverse (onderwijs)organisaties en in het bedrijfsleven. Met haar analytische en creatieve aanpak hielp ze haar opdrachtgevers met veel plezier verder in de ontwikkeling van hun organisatie. Hierbij was haar uitgangspunt altijd dat aandacht ontwikkeling pas werkt wanneer het een bijdrage levert aan de doelstelling van de organisatie of persoon in kwestie.

Tegenwoordig is zij werkzaam als zelfstandig onderwijskundige en orthopedagoog. Zij kan in diverse functies worden ingezet die betrekking hebben op het inrichten en managen van leren en opleiden in een organisatie. Daarnaast is zij als orthopedagoog gericht op diagnostiek en advisering van jeugdigen (6-18 jaar). Vooral de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs heeft hierin haar interesse.

In haar vrije tijd combineert Geraldine haar kennis met sport: als turntrainer ontwikkelt zij de talenten van ‘haar’ turnjongens (7-15 jaar). ‘Het is genieten als de jongens ervaren dat zij ineens dingen kunnen waarvan zij dat niet verwachtten, een arabier of salto achterover bijvoorbeeld.


Consultancy

Diagnostiek en advisering

Services

Consultancy

Geraldine is graag actief op beleidsmatig of strategisch niveau, maar kan het daarnaast ook waarderen om ‘met haar voeten in de klei’ te staan en uitvoerend aan het werk te zijn. U kunt haar benaderen voor diverse opdrachten waarin zij als leidinggevende, coach, onderzoeker of ontwikkelaar haar kwaliteiten kan benutten. Geraldine is daarbij graag actief in een omgeving waarin zij in verbinding staat met collega’s en zich mag verdiepen in een diversiteit aan onderwerpen.

Als onderwijskundige heeft zij ruime ervaring met het inrichten en managen van leren en opleiden in een organisatie, het ontwikkelen van opleidingsmateriaal en het organiseren en geven van trainingen aan professionals. Als orthopedagoog heeft Geraldine ervaring met diagnostische en adviserende taken binnen een onderwijssetting. Dit betreft individuele diagnostiek, ondersteuning bij de advisering vo en begeleiding ten behoeve van het vormgeven van passend onderwijs binnen onderwijsinstellingen.

Juist de combinatie van haar onderwijskundige (harde, zakelijke) kennis van het onderwijs met de orthopedagogische (zachte, mensgerichte) kennis maakt dat zij in onderwijsinstellingen of daaraan gerelateerde organisaties van grote waarde kan zijn. In tijden van verandering, zoals een kwaliteitsverbeterslag, is aandacht voor het uitvoerend personeel van groot belang. Geraldine is dan in staat om vanuit haar kennis en ervaring een verbinding te realiseren tussen de wens van de organisatie en de mogelijkheden van het individu.

Diagnostiek en advisering

Wanneer het leren op school niet de resultaten oplevert die verwacht worden of wanneer er juist gekeken moet worden of de resultaten passend zijn bij de vermogens, kan de ondersteuning van Geraldine in geschakeld worden.

Samen met de leerling, school en ouders gaat Geraldine op zoek naar de sleutel om resultaten en verwachtingen in overeenstemming te brengen. Hiervoor kan zij gebruik maken van instrumenten die een beeld geven van de intelligentie, leervaardigheden, motivatie, sociale en emotionele invloeden en de omgeving waarin geleerd wordt.
Uiteindelijk verbindt Geraldine de resultaten tot een advies waarmee de leerling, ouders en school toekomstgericht verder kunnen.

U kunt Geraldine niet alleen benaderen voor vragen wanneer er een stagnatie optreedt in de schoolse ontwikkeling, maar ook bij vragen over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs.

Projecten

Consulent a.i. – Samenwerkingsverband Utrecht po


Als consulent was Geraldine betrokken bij diverse adviestrajecten. Hierin lag het accent op coaching van de leerkracht en intern begeleider en op het schrijven van een deskundigenadvies voor een to

Meer over dit project

Publicaties

Differentiëren is te leren

Geraldine Brouwer - A. Bouwman, L. Jansen, E. Loman


Elke dag staan leerkrachten voor de uitdaging het beste in alle kinderen naar boven te halen. Hoe realiseren zij dat? Hoe komen ze in een groep van pakweg dertig leerlingen tegemoet aan de verschil

Meer over publicaties

Contact

Adresgegevens:

Geraldine-brouwer

06 – 43522586 | G.Brouwer@gbo2.nl
Vestigingsplaats Leusden


AV + Klachtenregeling